CTO adalah jawatan eksekutif IT yang melibatkan pembangunan dan pelaksanaan teknologi baru. CTO menyediakan kajian semula dan pengawasan teknikal dalam sebuah syarikat mengenai teknologi baru muncul, teknik kejuruteraan sistem dan strategi teknikal.

APA YANG DILAKUKAN OLEH CTO ?

Strategi teknologi

Memantau trend teknologi, sosial dan saintifik yang boleh mempengaruhi matlamat perniagaan syarikat.

Kenal pasti peluang dan risiko untuk perniagaan.

Mengambil bahagian dalam keputusan pengurusan mengenai tadbir urus korporat.

Penyelidikan dan pembangunan

Menyelidik dan mengesyorkan sistem pengurusan kandungan yang paling berkesan.

Mengekalkan maklumat semasa mengenai standard teknologi dan peraturan pematuhan.

Mengurus penyelidikan dan pembangunan teknologi, aset IT dan hasil yang berkaitan.

Bimbingan

Strategi berkomunikasi teknologi syarikat kepada rakan kongsi, pengurusan, pelabur dan pekerja.

Memberi bimbingan tentang pengambilan, pengekalan, pemerolehan dan usaha jualan syarikat.

Menyatukan hubungan antara penjual, komuniti dan pelanggan.