Ecomdiy Logo
Trade Mark Number : 2018001440

Logo sama dengan Logos

Terdapat 3 jenis logo iaitu

1) Logo Typography,
2) Logo Iconic,
3) Logo Combination .

Fungsi Logo menunjukkan identiti Company,tanda pemilikan,tanda jenama anda kualiti anda yang penting mengelakan barang anda ditiru.